به قول سلیمی “جلودی ” که جلاد شد

به قول سلیمی “جلودی ” که جلاد شد
حق سلیمی را در المپیک خوردند.همه کسانی که در سالن حضور داشتند این اتفاق را دیدند و به نشانه اعتراض فریاد”هو”سر دادند.

به قول سلیمی “جلودی ” که جلاد شد

حق سلیمی را در المپیک خوردند.همه کسانی که در سالن حضور داشتند این اتفاق را دیدند و به نشانه اعتراض فریاد”هو”سر دادند.
به قول سلیمی “جلودی ” که جلاد شد

موبایل دوستان

” نقش تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات 94 ” در دانشکده رسانه فارس بررسی می‌شود

نشست تخصصی نقش تلویزیون و شبکه های اجتماعی در انتخابات 94 چهارشنبه با حضور اسماعیل قدیمی، جعفر عبدالملکی و علی محمد حکیم آرا در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار می شود.

دانلود ها پلاس

قرآن

کری تازه بازیکن پرسپولیس برای استقلالی ها/عدد”4 ” را زیر پایم له می کنم!

کامیابی نیا در روز تولد فرزندش برای استقلالی ها کری خواند.

خرم خبر

ترانه