نشست نقد و بررسی کتاب “حماسه و محبت در ادبیات شفاهی آذربایجان” برگزار شد

کتاب «حماسه و محبت در ادبیات شفاهی آذربایجان» نوشته علیرضا ذیحق معرفی و نقد وبررسی شد.

وبلاگ اطلاعات

اخبار کارگران