سرانه «9.8 صدم درصدی» کتاب به ازای هر دانش‌آموز/ وجود 117 میلیون جلد کتاب در مدارس

سرانه «9.8 صدم درصدی» کتاب به ازای هر دانش‌آموز/ وجود 117 میلیون جلد کتاب در مدارس
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سرانه کتاب به ازای هر دانش‌آموز در سال 95 به 9.8 صدم درصد رسید، گفت: حدود 117 میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌های مدارس موجود است.

سرانه «9.8 صدم درصدی» کتاب به ازای هر دانش‌آموز/ وجود 117 میلیون جلد کتاب در مدارس

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سرانه کتاب به ازای هر دانش‌آموز در سال 95 به 9.8 صدم درصد رسید، گفت: حدود 117 میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌های مدارس موجود است.
سرانه «9.8 صدم درصدی» کتاب به ازای هر دانش‌آموز/ وجود 117 میلیون جلد کتاب در مدارس