بررسی تهدیدات توسعه شهری در کشور/ “بحران آب” در اولویت قرار گیرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح تهدیدات توسعه شهری در کشور گفت: اگر کلان شهرها کنترل نشوند، معضلات جدی در آینده خواهیم داشت و اولین موردی که باید در طرح جامع کلان شهرها مورد توجه قرار گیرد، مسئله کمبود آب است.

اخبار

هنر