شورا: شهرداری در برف غافلگیر شد/ معاون نجفی: غافلگیر نشدیم

شورا: شهرداری در برف غافلگیر شد/ معاون نجفی: غافلگیر نشدیم
معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران به گلایه برخی از اعضای شورا در مورد غافلگیری شهرداری در برف واکنش نشان داد و در نامه‌ای به رئیس شورا از عملکرد شهرداری دفاع کرد.

شورا: شهرداری در برف غافلگیر شد/ معاون نجفی: غافلگیر نشدیم

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران به گلایه برخی از اعضای شورا در مورد غافلگیری شهرداری در برف واکنش نشان داد و در نامه‌ای به رئیس شورا از عملکرد شهرداری دفاع کرد.
شورا: شهرداری در برف غافلگیر شد/ معاون نجفی: غافلگیر نشدیم