«ابو الغیط» دبیرکل اتحادیه عرب شد

وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز «احمد ابو الغیط» را به عنوان دبیرکل آن به جای نبیل العربی انتخاب کردند.

بازی آزاد

تکست آهنگ