«اسد»: پیروزی سوریه و همپیمانانش، جهان متوازنتری ایجاد خواهد کرد

رئیس جمهور سوریه با اشاره به تأثیرات مثبت پیروزی‌های این کشور در جنگ کنونی تأکید کرد که اراده غرب با منافع ملت‌های منطقه که به حاکمیت و حق خود در تعیین سرنوشتشان پایبند هستند، تناقض دارد.

استخدام

ساخت بنر