«الحشد الشعبی» هم در عملیات آزادسازی «تلعفر» حضور خواهد داشت

«الحشد الشعبی» هم در عملیات آزادسازی «تلعفر» حضور خواهد داشت
سخنگوی الحشد الشعبی اعلام کرد که نیروهای الحشد، پلیس و ارتش عراق در عملیات بازپس‌گیری «تلعفر» استان نینوی شرکت خواهند کرد.

«الحشد الشعبی» هم در عملیات آزادسازی «تلعفر» حضور خواهد داشت

سخنگوی الحشد الشعبی اعلام کرد که نیروهای الحشد، پلیس و ارتش عراق در عملیات بازپس‌گیری «تلعفر» استان نینوی شرکت خواهند کرد.
«الحشد الشعبی» هم در عملیات آزادسازی «تلعفر» حضور خواهد داشت