«اهالی خیابان یکطرفه»؛ اهالی منطقه‌ای که از آنجا مدرنیسم وارد ایران شد

مهدی باقری، کارگردان مستند «اهالی خیابان یکطرفه» گفت: این خیابانی است که از قدیم محل تجمع مردم عادی با ادیان و مذاهب مختلف بوده است؛ دلیلش هم این بوده که بلوک 30 تیر مرکز ورود مدرنیته به تهران بوده است.

وبلاگ اطلاعات

خبرگذاری اصفحان