ساخت و ساز پایگاه آمریکا در «اوکیناوا» به حال تعلیق درآمد

دولت ژاپن سرانجام به خواسته مردم و مسئولان اوکیناوا پاسخ مثبت داد و تا رسیدن به راه حلی دوستانه، ساخت و ساز پایگاه نظامی آمریکا را در این جزیره ژاپنی متوقف کرد.

اس ام اس

پامنا موبایل لپ تاپ