کتاب «بَر تبعید» رونمایی شد/ روایت ۲۵۸ روز تبعید آیت‌الله خامنه‌ای در ایرانشهر و جیرفت

کتاب «بَر تبعید» رونمایی شد/ روایت ۲۵۸ روز تبعید آیت‌الله خامنه‌ای در ایرانشهر و جیرفت
کتاب «بَر تبعید» درباره دوران تبعید رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر و جیرفت که انتشارات «صهبا» آن را منتشر کرده، با حضور سعید جلیلی عصر امروز رونمایی شد.

کتاب «بَر تبعید» رونمایی شد/ روایت ۲۵۸ روز تبعید آیت‌الله خامنه‌ای در ایرانشهر و جیرفت

کتاب «بَر تبعید» درباره دوران تبعید رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر و جیرفت که انتشارات «صهبا» آن را منتشر کرده، با حضور سعید جلیلی عصر امروز رونمایی شد.
کتاب «بَر تبعید» رونمایی شد/ روایت ۲۵۸ روز تبعید آیت‌الله خامنه‌ای در ایرانشهر و جیرفت