راهی که «تن تن و سندباد» برای انیمیشن شدن باید طی کند

راهی که «تن تن و سندباد» برای انیمیشن شدن باید طی کند
چندی پیش خبری مبنی بر تمایل یک انیمیشن ساز، برای ساخت پویانمایی از کتاب «تن تن و سندباد» در فضای مجازی منتشر شد. در همین ارتباط، محمد میرکیانی، نویسنده کتاب «تن تن و سندباد» یادداشتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که می‌خوانید.

راهی که «تن تن و سندباد» برای انیمیشن شدن باید طی کند

چندی پیش خبری مبنی بر تمایل یک انیمیشن ساز، برای ساخت پویانمایی از کتاب «تن تن و سندباد» در فضای مجازی منتشر شد. در همین ارتباط، محمد میرکیانی، نویسنده کتاب «تن تن و سندباد» یادداشتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که می‌خوانید.
راهی که «تن تن و سندباد» برای انیمیشن شدن باید طی کند

خبرگزاری ایران