پیشروی «جبهه تحریر سوریا» در برابر النصره در ادلب و حماه

پیشروی «جبهه تحریر سوریا» در برابر النصره در ادلب و حماه
ائتلاف «جبهه تحریر سوریا» در برابر همتای تروریستی خود یعنی جبهه النصره در جنوب ادلب و ریف حماه توانست 15 منطقه را از این گروه پس گرفته و به اشغال خود درآورد.

پیشروی «جبهه تحریر سوریا» در برابر النصره در ادلب و حماه

ائتلاف «جبهه تحریر سوریا» در برابر همتای تروریستی خود یعنی جبهه النصره در جنوب ادلب و ریف حماه توانست 15 منطقه را از این گروه پس گرفته و به اشغال خود درآورد.
پیشروی «جبهه تحریر سوریا» در برابر النصره در ادلب و حماه