کمدی «پسرعمو دخترعمو» از «سد معبر» پیشی گرفت + جدول

کمدی «پسرعمو دخترعمو» از «سد معبر» پیشی گرفت + جدول
با نگاهی به جدول فروش هفتگی فیلم‌ها شاهد رونق دوباره گیشه در هفته جاری هستیم و فیلم‌های کمدی صدرنشین جدول شدند.

کمدی «پسرعمو دخترعمو» از «سد معبر» پیشی گرفت + جدول

با نگاهی به جدول فروش هفتگی فیلم‌ها شاهد رونق دوباره گیشه در هفته جاری هستیم و فیلم‌های کمدی صدرنشین جدول شدند.
کمدی «پسرعمو دخترعمو» از «سد معبر» پیشی گرفت + جدول