تعطیلی “اردوگاه مرگ” 71 ساله شد

اردوگاه آشویتس در مرز لهستان و آلمان ،نزدیک به شهر کراکف لهستان،بزرگترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی بود که در حال حاضر تبدیل به موزه شده و سالانه مورد بازدید افراد زیادی از سراسر دنیا قرار می گیرد.

دانلود موزیک

ورزش و زندگی