شاید فیلم هاشمی ها را بسازم !/ آقای هاشمی سال 70 را به یاد دارید؟

شاید فیلم هاشمی ها را بسازم !/ آقای هاشمی سال 70 را به یاد دارید؟
مسعود ده نمکی کارگردان سینما در اینستاگرام خود نوشت: «هاشمی ها» عنوان فیلمی می تواند باشد که نسل امروز و فردا را با تاریخ معاصر ایران به ویژه نیم قرن اخیر بیشتر آشنا کند.

شاید فیلم هاشمی ها را بسازم !/ آقای هاشمی سال 70 را به یاد دارید؟

مسعود ده نمکی کارگردان سینما در اینستاگرام خود نوشت: «هاشمی ها» عنوان فیلمی می تواند باشد که نسل امروز و فردا را با تاریخ معاصر ایران به ویژه نیم قرن اخیر بیشتر آشنا کند.
شاید فیلم هاشمی ها را بسازم !/ آقای هاشمی سال 70 را به یاد دارید؟

خرید بک لینک