“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد

“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور، «اسفندیار دائم الذکر» به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد.

“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور، «اسفندیار دائم الذکر» به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد.
“دائم الذکر” مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان شد