“محیط زیست” و “مدیریت خانواده” به دروس دوره متوسطه اضافه شد

تسنیم نوشت: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت:‌ عناوین دروس رشته‌های ریاضی، انسانی و معارف اسلامی در این شورا بررسی و تصویب شد و براین اساس پنج درس جدید به مجموعه دروس دوره متوسطه دوم اضافه شد.

موسیقی روز

قدیر نیوز